Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 693 случаи на остри заразни заболявания срещу 11 844 за предходната. От тях 12 458 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 10 487 за предходната седмица.

През изтеклата седмица бе установено бързо покачване на заболяемостта от грип и ОРЗ в много райони на страната, като средната заболяемост достигна близо 100 на 10 000 души население. В някои региони, като Смолян и Шумен, стойностите са предепидемични, като е възможно до края на седмицата да се достигнат и епидемични нива на заболяемост.

С над средните за страната са и данните в регионите Видин, Плевен, Сливен, Софийска област, Търговище, Враца. Епидемиолозите от РИОКОЗ следят развитието на ситуацията ежедневно и имат готовност да разпоредят необходимите противоепидемични мерки при необходимост.

Чревни инфекции: регистрираните през седмицата случаи са:

-вирусни хепатити – 138 случая срещу 144 за предходната седмица;

-дизентерия – 9 случая срещу 14 за предходната седмица;

-салмонелози – 11 случая 6 срещу за предходната седмица;

-колиентерити – 15 случая срещу 16 за предходната седмица;

-ентероколити – 192 случая срещу 265 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 122 случая на скарлатина срещу 139 за предходната седмица. Случаите на варицела са 654 срещу 660, на епидемичен паротит – 30 срещу 25 случая, на рубеола – 6 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку–треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 13 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани два епидемични взрива от дизентерия.

Първият от тях е регистриран в с. Дянково, община Разград, с микробиологично доказан причинител Шигела Флекснери. За периода 28 януари – 7 февруари са заболели 3 деца на възраст от 2 г. 6 м. до 8 години от две домакинства. Всички засегнати са своевременно хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Разград.

Профилактично са изследвани 11 контактни лица от 3 домакинства, като при 2 е установено здраво носителство на Шигела флекснери. Вероятно се касае за контактно-битов път на предаване на заразата, благоприятстван от незадоволителното санитарно-хигиенно състояние на домакинствата.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Вторият взрив е възникнал в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Просторно, област Разград, с микробиологично доказан причинител Шигела дизентерие. С гадене, повръщане и диарийни изхождания е заболяло 1 дете от дома. То е хоспитализирано в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Разград.

При проведеното епидемиологично проучване са открити общо 63 контактни лица (26 обслужващ персонал и 37 деца). При извършените профилактични изследвания са установени 3 здрави заразоносители. Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда, дезинфекционни разтвори и ръце на обслужващ персонал.

Връчено е предписание за провеждане на задължителни хигиенни мероприятия в обекта, а на виновните лица са съставени актове. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата е регистриран вътреболничен взрив от вирусен хепатит тип А с начало 3 февруари в „Мъжко отделение за краткосрочни и средносрочни грижи при тежки и често рецидивиращи психози” – І Мъжко отделение на Държавна психиатрична болница, Ловеч. Заболели са 2 пациенти, настанени в една и съща стая на отделението.

При проведеното епидемиологично проучване бе установено, че на 17 януари в лечебното заведение е бил хоспитализиран пациент, наскоро преболедувал от вирусен хепатит тип А.

Профилактично са изследвани всички 46 контактни лица – 30 души обслужващ персонал и 16 пациенти. Три от серологичните проби са с положителен за хепатит тип А резултат. Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда.

На 13 февруари в РИОКОЗ – Ловеч е получен сигнал за регистрирани два нови случая на вирусен хепатит в „Мъжко отделение за краткосрочни и средносрочни грижи при тежки зависимости, психози и деменции” – ІІ Мъжко отделение на същата болница. Те са открити при активното последяване на контактните на двамата заболели от І Мъжко отделение.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: