Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 448 случаи на остри заразни заболявания срещу 11 992 за предходната. От тях 11 227 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 10 738 за предходната седмица.

Чревни инфекции : регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 150 случая срещу 212 за предходната седмица;

- дизентерия – 7 случая срещу 8 за предходната седмица;

- салмонелози – 9 случая 14 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 1 9 случая срещу 1 1 за предходната седмица;

- ентероколити – 236 случая срещу 179 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 117 случая на скарлатина срещу 65 за предходната седмица. Случаите на варицела са 555 срещу 661, на епидемичен паротит – 51 срещу 40 случая, на рубеола – 7 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска, на Ку-треска, на Марсилска треска и на Лаймска борелиоза за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: