Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 371 случаи на остри заразни заболявания срещу 12 941 за предходната. От тях 12 055 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 11 539 за предходната седмица.

Чревни инфекции - регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 282 случая срещу 270 за предходната седмица;

- дизентерия – 3 случая срещу 7 за предходната седмица;

- салмонелози – 21 случая 12 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 14 случая срещу 9 за предходната седмица;

- ентероколити – 182 случая срещу 189 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 157 случая на скарлатина срещу 115 за предходната седмица. Случаите на варицела са 566 срещу 729, на епидемичен паротит – 29 срещу 2 случая, на рубеола – 12 срещу 10 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска, на Ку-треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 4 за предходната седмица.

В детска градина в с. Узунджово, община Хасково, е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А, който е серологично потвърден.

За периода 26 ноември – 14 декември са заболели общо 6 деца от детското заведение (във възрастовата група 1-3 г. – 2 случая, и в тази от 4-7 г. – 4 случая). 5 от засегнатите са хоспитализирани с положителни лабораторни изследвания като контактни на болни или преболедували от заболяването лица.

В селото за периода 3 октомври – 14 декември е регистрирана висока заболяемост от вирусен хепатит тип А сред различни възрастови групи от населението – общо 14 случая. От тях 13 са лица от ромски произход, живеещи при незадоволителни санитарно-хигиенни условия. Профилактично са изследвани всички 44 контактни лица.

Връчени са предписания на директора на училището и детската градина и е осъществена среща с кмета на с. Узунджово. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В детско кърмаческо отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Бургас е регистриран вътреболничен взрив с микробиологично доказан причинител Серация марцесценс.

За периода 2 – 12 декември са заболели 3 деца на възраст от 3 месеца до 1 г. и 8 месеца. Всички те са били хоспитализирани в Интензивен сектор на Детско кърмаческо отделение на МБАЛ – Бургас по повод на заболяване на долните дихателни пътища и им е била провеждана инхалаторна терапия.

Взети са проби за микробиологично изследване от повърхности, специализирана медицинска апаратура, медицински инструментариум, дезинфекционни разтвори и др.

Връчено е предписание за стриктно спазване на указанията при прилагане на инфузионна терапия и е свикана комисията по вътрешноболнични инфекции към болницата за предприемане на спешни противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: