Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13489 случая на заразни заболявания срещу 12489 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 12339 случая срещу 11330 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 288 случая срещу 267 за предходната седмица
- дизентерия – 22 случая срещу 23
- салмонелози –27 случая срещу 13
- колиентерити –12 случая срещу 12
- ентероколити - 213 случая срещу 198

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 110 случая на скарлатина срещу 114 за предходната седмица. Случаите на варицела са 417 срещу 407, епидемичен паротит - 3 срещу 6 случая и рубеола – 3 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 4, на Лаймска борелиоза - 4 срещу 8 и на Ку-треска 3 срещу 1 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: