Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12489 случая на заразни заболявания срещу 11492 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 11330 случая срещу 10518 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 267 случая срещу 263 за предходната седмица
- дизентерия – 23 случая срещу 19
- салмонелози – 13 случая срещу 19
- колиентерити – 12 случая срещу 13
- ентероколити - 198 случая срещу 196

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 114 случая на скарлатина срещу 97 за предходната седмица. Случаите на варицела са 407 срещу 296, епидемичен паротит - 6 срещу 0 случая и рубеола – 9 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Марсилска треска са 4 срещу 6 и на Лаймска борелиоза - 8 срещу 19 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран един взрив от дизентерия в Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи „ Надежда”, гр. София.

От 4.11.2005 г. до настоящия момент с разстройство и висока температура са заболели 5 деца, при които микробиологично е доказана Шигела флекснери. При още две деца е доказано здраво заразоносителство на същия причинител.

В дома са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

При извършената проверка на място инспектори на СРИОКОЗ са констатирани нарушения на санитарно-хигиенните изисквания, за които виновните лица са санкционирани.

Сподели в: