Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9410 случаи на остри заразни заболявания срещу 8266 за предходната. От тях 8544 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 7368 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 185 случая срещу 183 за предходната седмица
- дизентерия – 41 случая срещу 37
- салмонелози – 13 случая срещу 35
- колиентерити – 17 случая срещу 29
- ентероколити – 290 случая срещу 351

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 58 случая на скарлатина срещу 41 за предходната седмица. Случаите на варицела са 153 срещу 127, на епидемичен паротит – 6 срещу 3 случая и рубеола – 10 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска – Конго хеморгична треска. Случаите на Марсилска треска са 7 срещу 13, а на Лаймска борелиоза са 10 срещу 12 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: