Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8266 случаи на остри заразни заболявания срещу 5084 за предходната. От тях 7368 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4522 за предходната седмица. Заниженият брой случаи на заразни болести за страната през предходната седмица (19.09 – 25.09.2005 г.) се дължи на непълната им регистрация, поради наличието на четири почивни дни през посочения период.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 183 случая срещу 89 за предходната седмица
- дизентерия – 37 случая срещу 36
- салмонелози – 35 случая срещу 19
- колиентерити – 29 случая срещу 10
- ентероколити – 351 случая срещу 261

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 41 случая на скарлатина срещу 20 за предходната седмица. Случаите на варицела са 127 срещу 62, на епидемичен паротит – 3 срещу 3 случая и рубеола – 2 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска – Конго хеморгична треска. Случаите на Марсилска треска са 13 срещу 19, а на Лаймска борелиоза са 12 срещу 6 за предходната седмица.

В ромската махала на гр. Асеновград е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип „А”. За периода 12.09 – 30.09.2005 г. са заболели общо 6 деца на възраст от 5 – 9 години.
Продължава активното наблюдение на контактните лица.
Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

През седмицата е регистриран битов хранителен взрив с микробиологично доказан причинител Салмонела ентеритидис в гр. Враца.
На 27.09.2005 г. с повръщане, диария и коремни болки са заболели 3 лица на възраст от 21 – 47 години от едно семейство. Всички засегнати са консумирали супа топчета, приготвена в домашни условия.
Двама от болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Враца. Обективното състояние на третия пациент не налага болнично лечение.
За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.
За случая са уведомени органите на ДВСК – Враца.

През изтеклата седмица в РИОКОЗ – Благоевград е получена информация за 28 деца със субективни оплаквания от повишена температура, болки в корема, повръщане и диария от ЦДГ с. Юруково и ОДЗ „Пчелица” гр. Якоруда.
Осем от засегнатите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Разлог. Поради по–лекото протичане на болестта, останалите пациенти се намират под лекарско наблюдение.
При проведеното епидемиологично проучване е установено, че храната на ЦДГ с. Юруково и ОДЗ „Пчелица” гр. Якоруда се приготвя в обща кухня, намираща се в сградата на ОДЗ „Пчелица” гр. Якоруда. За случая са уведомени и органите на ДВСК – Благоевград.
Профилактично са изследвани общо 179 контактни лица – деца и обслужващ персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от храна и предмети от бита – всички с отрицателен резултат. Резултатите от микробиологичното изследване на персонала също са отрицателни.
При четири от хоспитализираните деца се изолира причинителя на дизентерията. Епидемиологичното проучване установи, че се касае за контактно-битов път на предаване на инфекцията.
Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: