Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4603 случая на заразни заболявания срещу 6544 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 3754 случая срещу 5470 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 119 случая срещу 110 за предходната седмица
- дизентерия – 76 случая срещу 61
- салмонелози –19 случая срещу 35
- колиентерити –26 случая срещу 27
- ентероколити - 431 случая срещу 578

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 39 случая на скарлатина срещу 64 за предходната седмица. Случаите на варицела са 310 срещу 387, епидемичен паротит - 19 срещу 29 случая и рубеола – 41 срещу 69 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Марсилска треска са 35 срещу 52 и на Лаймска борелиоза 19 срещу 14 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: