Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6544 случаи на остри заразни заболявания срещу 6147 за предходната. От тях 5470 са случаите на вирусни респираторни и ентероколитни заболявания срещу 5139 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 110 случая срещу 97 за предходната седмица
- дизентерия – 61 случая срещу 65
- салмонелози – 35 случая срещу 32
- колиентерити – 27 случая срещу 37
- ентероколити – 578 случая срещу 559

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 26 случая на скарлатина срещу 17 за предходната седмица. Случаите на варицела са 90 срещу 79, на епидемичен паротит – 11 срещу 10 случая и рубеола – 5 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Ку-треска. Случаите на Марсилска треска са 52 срещу 51, Лаймска борелиоза - 14 срещу 15.

В периода от 31.08 до 07.09. 2005 г. в Дома за деца с умствена изостаналост в село Михалци, община Павликени, област Велико Търново, са заболели общо 30 деца със симптоми на ентероколит. При извършеното епидемиологично проучване и микробиологично изследване е доказан причинителят на дизентерия – Шигела Зоней. Към момента 6 от децата се лекуват в Детско отделение на МБАЛ Павликени, а останалите в дома.

Проверката на противоепидемичния режим на работа в Дома показа редица пропуски, вкл. закъснение в регистрацията и съобщаването на случаите и организиране на ответните мерки. На виновните лица ще бъдат съставени актове за санитарно нарушение. Организирано е посещение в Дома на специалисти от МБАЛ и РИОКОЗ - В. Търново. Разпоредени са и се контролира изпълнението на всички необходими противоепидемични мерки.

От 29.08 до 04.09.2005 г. сред работници във фирма “Миролио”- гр. Нова Загора, област Сливен, се разви епидемичен взрив от дизентерия с причинител Шигела Зоней. Засегнати са общо 9 лица – 8 с клинична картина на дизентерия и един носител. Трима от засегнатите се лекуват в Инфекциозното отделение на МБАЛ Сливен, а останалите са на домашно лечение. Извършва се епидемиологично проучване за издирване на източника на зараза, взети са голям брой проби за изследване от работници, персонал на бюфета на фирмата, храни, вода, дезинфектанти и др.

От 04.09. не са регистрирани нови случаи на заболявания.

На 31.08.2005 г. във Враца е регистриран взрив от хранително заболяване, обхванало три лица. Оплакванията са възникнали след консумация на дюнери в заведение за бърза закуска в града. Извършената проверка установи пропуски в здравната документация и спазването на хигиенните изисквания за работа в хранителното заведение. Съставени са три акта за санитарно нарушение, едно лице е отстранено от работа.

В периода 01.08 – 07.09.2005 г. в Ихтиман, Софийска област, са регистрирани общо 13 случая на вирусен хепатит тип А. Болните се лекуват в Инфекциозна болница “Проф. Иван Киров” София, като повечето (10 случая, около 80% от заболелите) са от ромската махала в града.

За същият период от време в Ихтиман са регистрирани и 24 случая на ентероколит – всички сред ромски деца на възраст от 3 месеца до 2 години.

Анализът на ситуацията показва, че подобно лятно-есенно повишение на заболяемостта е обичайно, но влошените хигиенни условия, свързани с наводненията, допринасят допълнително за увеличение на случаите. След предприетите първоначални мерки за почистване и дезинфекция на домовете и обществените обекти, благодарение на които не се допусна възникване на взривове и епидемии от заразни болести, е налице известен спад на вниманието към спазване на правилата на лична и обществена хигиена.

Специалисти на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) Софийска област са организирали извършването на всички необходими противоепидемични мерки. Министерството на здравеопазването изпраща екип от специалисти на място за оказване на методична помощ на общината и здравните специалисти в Ихтиман.

Сподели в: