Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6147 случаи на остри заразни заболявания срещу 5847 за предходната. От тях 5139 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4838 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 97 случая срещу 93 за предходната седмица
- дизентерия – 65 случая срещу 53
- салмонелози – 32 случая срещу 23
- колиентерити – 37 случая срещу 41
- ентероколити – 559 случая срещу 595

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 17 случая на скарлатина срещу 17 за предходната седмица. Случаите на варицела са 79 срещу 78, на епидемичен паротит – 10 срещу 10 случая и рубеола – 5 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 51 срещу 55, а на Лаймска борелиоза - 15 срещу 10 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран вътреболничен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери в Детско отделение (ДО) на МБАЛ – гр. Ловеч.

За периода 18.08 – 26.08.2005 г. заболяват четири деца на възраст 8 м. – 1г.11м., хоспитализирани в един и същи бокс на отделението. Своевременно след проява на клиниката и четирите деца са приведени в Инфекциозно отделение (ИО) на МБАЛ – Ловеч.

Профилактично са изследвани контактните – всички хоспитализирани в отделението деца, обслужващия персонал, както и майките – придружителки.

Взети са проби за изследване и са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изтеклия период е регистриран и вътреболничен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери 2 в Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) „Света Екатерина” – с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас.

За периода 18.08 – 25.08.2005г. със субективни оплаквания от повишена температура, повръщане и диария заболяват три деца на възраст 5 – 7 години. И трите засегнати деца са хоспитализирани в ИО на МБАЛ – Бургас.

От извършените профилактични изследвания на контактните – всички деца и обслужващия персонал, се установява здраво заразоносителство на същия инфекциозен причинител (без клинична изява) при още две деца от детското заведение.

Своевременно са предприети всички профилактични и противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на инфекцията. Наложени са четири акта за хигиенни нарушения на обслужващия персонал.

Сподели в: