Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5677 случаи на остри заразни заболявания срещу 5170 за предходната. От тях 4581 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4085 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 87 случая срещу 110 за предходната седмица
- дизентерия – 55 случая срещу 38
- салмонелози – 40 случая срещу 35
- колиентерити – 33 случая срещу 26
- ентероколити – 610 случая срещу 570

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 19 случая на скарлатина срещу 20 за предходната седмица. Случаите на варицела са 114 срещу 128, на епидемичен паротит – 11 срещу 27 и рубеола – 8 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 63 срещу 56, Лаймска борелиоза - 15 срещу 20, Ку-треска - 1 срещу 0 за предходната седмица.

Регистрираната заразна заболяемост е в рамките на обичайната за сезона, а минималното увеличение е основно за сметка на по-големия брой регистрирани остри респираторни инфекции. Не е отбелязано увеличение на случаите на заразни болести или възникване на епидемични взривове в засегнатите от наводненията райони.

Продължава изпълнението на дейностите по почистване и дезинфекция на жилищни и обществени сгради в засегнатите селища. Контролът върху водоснабдяването и предприятията за производство и търговия с храни е учестен, разпоредени са мерки за усилена дезинфекция на питейната вода.

Сподели в: