Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8386 случая на заразни заболявания срещу 7487 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 7051 случая срещу 6003 за предходната седмица.

Посочената заболяемост е в рамките на обичайната за сезона.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 46 случая срещу 62 за предходната седмица
- дизентерия – 22 случая срещу 8 за предходната седмица
- салмонелози –30 случая срещу 17 за предходната седмица
- колиентерити –8 случая срещу 12 за предходната седмица
- ентероколити - 232 случая срещу 224 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 123 случая на скарлатина срещу 133 за предходната седмица. Случаите на варицела са 584 срещу 767, епидемичен паротит - 44 срещу 19 случая и рубеола – 129 срещу 103 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 2 за предходната. Случаите на Марсилска треска са 34 срещу 35, на Лаймска борелиоза 35 срещу 47 за предходната седмица и на Ку-треска 3 срещу 8.

През седмицата е регистриран 1 семеен хранителен взрив от ботулизъм на територията на община Трън, Пернишка област.

След консумация на домашно приготвена консерва от свинска глава и карантия, с разстройство, повръщане и последващо неясно зрение, затруднено дишане и гълтане,

заболяват 3 души от едно семейство. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Перник.

Не са установени други лица, консумирали от същата консерва.

Предприети са съответните противоепидемични мерки.

Сподели в: