Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9144 случаи на остри заразни заболявания срещу 9647 за предходната. От тях 7898 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8370 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 58 случая срещу 65 за предходната седмица

- дизентерия – 28 случая срещу 22 за предходната седмица

- салмонелози – 5 случая 7 срещу за предходната седмица

- колиентерити – 18 случая срещу 8 за предходната седмица

- ентероколити – 220 случая срещу 202 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 176 случая на скарлатина срещу 170 за предходната седмица. Случаите на варицела са 555 срещу 608, на епидемичен паротит – 29 срещу 14 случая и рубеола – 59 срещу 70 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Случаите на Кримска – Конго хеморгична треска са 0 срещу 1, на Ку-треска са 1 срещу 1, на Марсилска треска са 8 срещу 5, а на Лаймска борелиоза са 44 срещу 55 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран хранителен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела зоне сред ученици от 77 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. София, провеждали зелено училище в к-с “Изворите”, с. Минерални бани, Хасковска област.

За периода 27.04-28.04.2005г. с повръщане, разстройство, коремни болки и висока температура са заболели общо шест деца на възраст 8-10 години. Всички засегнати ученици са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Хасково.

Профилактично са изследвани контактните деца и три лица от персонала на комплекса. Взети са проби за изследване и са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Съставен е констативен протокол и обекта е спрян от експлоатация до привеждането му в състояние, отговарящо на изискванията на нормативната уредба.

През изтеклия период са регистрирани и четири случая на вирусен хепатит в гр. Велико Търново. 3аболелите са от различни възрастови групи, като трима от тях са ученици в Помощно училище “Теодосий Търновски” в същия град.

Всички засегнати са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – Велико Търново. На контактните лица е проведена специфична профилактика.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: