Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9 647 случаи на остри заразни заболявания срещу 9 916 за предходната. От тях 8 370 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8 757 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:

вирусни хепатити – 65 случая срещу 74 за предходната седмица

дизентерия – 22 случая срещу 13

салмонелози – 7 случая 3

колиентерити – 8 случая срещу 9

ентероколити – 202 случая срещу 185 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 170 случая на скарлатина срещу 135 за предходната седмица. Случаите на варицела са 608 срещу 577, на епидемичен паротит – 14 срещу 10 случая и рубеола – 70 срещу 84 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Случаите на Кримска – Конго хеморгична треска са 1 срещу 1, на Ку-треска са 1 срещу 2, на Марсилска треска са 5 срещу 5, а на Лаймска борелиоза са 55 срещу 28 за предходната седмица.

В Целодневна детска градина № 29 в гр. Стара Загора е възникнал хранителен взрив от дизентерия. От 23.04.2005 г. до настоящия момент с повръщане и разстройство са заболели 82 лица (71 деца от всички групи в детската градина и 11 души от обслужващия персонал). 7 от засегнатите общо 71 деца са хоспитализирани в детско инфекциозно отделение на МБАЛ – АД – Стара Загора.

Извършени са профилактични изследвания на контактните лица (всички деца и персонал).

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

Сподели в: