Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13341 случая на заразни заболявания срещу 13894 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 12218 случая срещу 12760 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 73 случая срещу 78 за предходната седмица

- дизентерия – 30 случая срещу 47 за предходната седмица

- салмонелози –9 случая срещу 5 за предходната седмица

- колиентерити –7 случая срещу 16 за предходната седмица

- ентероколити - 191 случая срещу 256 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 161 случая на скарлатина срещу141 за предходната седмица. Случаите на варицела са 504 срещу 470, епидемичен паротит - 4 срещу 1 случая и рубеола – 62 срещу 61 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Марсилска треска са 4 срещу 2 и на Лаймска борелиоза 29 срещу 10 за предходната седмица.

В ОДЗ № 6 в гр. Раднево, Старозагорска област, през седмицата е регистриран един хранителен взрив от дизентерия, с микробиологично доказан причинител Шигела зоне. С повишена температура, разстройство и повръщане заболяват две деца и една помощник възпитателка от персонала.

От направените профилактични изследвания на контактните/ всички деца и персонала/ се установява здраво заразоносителство на същия причинител при още пет деца от детското заведение.

Своевременно са предприети всички противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на инфекцията.

Регистриран е и един вътреболничен взрив от ентероколит в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Разград.

За периода 23.03.-28.03.2005 г. с висока температура, разстройство и неколкократни повръщания заболяват 6 деца на възраст от 3 до 6 месеца. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Разград.

В дома са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: