Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 15 675 случаи на остри заразни заболявания срещу 18709 за предходната. От тях 14 501 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 17 252 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 69 случая срещу 79 за предходната седмица;

- дизентерия – 58 случая срещу 57 за предходната седмица;

- салмонелози – 10 случая 10 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 11 случая срещу 18 за предходната седмица;

- ентероколити – 316 случая срещу 400 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 136 случая на скарлатина срещу 128 за предходната седмица. Случаите на варицела са 482 срещу 650, на епидемичен паротит – 5 срещу 1 случая и рубеола – 46 срещу 57 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморгична треска, на Марсилска треска и на Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 7 срещу 8 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: