Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 18709 случаи на остри заразни заболявания срещу 13243 за предходната. От тях 17252 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 12432 за предходната седмица.

Занижената заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната за периода 28.02 – 06.03.2005 г. се дължи на непълната им регистрация поради наличието на четири почивни дни през посочения период.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 79 случая срещу 68 за предходната седмица

- дизентерия – 57 случая срещу 11 за предходната седмица

- салмонелози – 10 случая 1 срещу за предходната седмица

- колиентерити – 18 случая срещу 1 за предходната седмица

- ентероколити – 400 случая срещу 252 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 128 случая на скарлатина срещу 79 за предходната седмица. Случаите на варицела са 650 срещу 320, на епидемичен паротит – 1 срещу 2 случая и рубеола – 57 срещу 32 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморгична треска, на Марсилска треска и на Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 8 срещу 2 за предходната седмица.

От края на месец февруари са регистрирани четири случая на дизентерия в ДДУИ “Св. Екатерина” – с. Искра, общ. Карнобат. Всички заболели деца са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Бургас. Засегнатите са на възраст от 6-15 години. При четирите хоспитализирани деца е доказан инфекциозния причинител Шигела флекснери 2А.

Проведено е епидемиологично проучване. Взети са проби за микробиологично изследване от контактните деца и обслужващия персонал. Всички лица са отрицателни с изключение на едно от контактните деца, при което е изолиран същия инфекциозен причинител Шигела флекснери 2А.

За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: