Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 22169 случая на остри заразни заболявания срещу 25571 за предходната.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната намалява и достигна 145,19 на 10000 срещу 176, 52 на 10000 за предходната седмица или като брой случаи са 20975 срещу 24231 за предходната седмица.

Към 01.03.2005 г. респираторната заболяемост се задържа все още висока в Североизточна България. Считано от 28.02.2005 г. грипна епидемия е обявена в област Силистра. Пред епидемични са стойностите на заболяемост в община Добрич. В останалите региони случаите на грип намаляват и като цяло страната излиза от състоянието на грипна епидемия.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 93 случая срещу 99 за предходната седмица

- дизентерия – 28 случая срещу 13 за предходната седмица

- салмонелози – 3 случая 6 срещу за предходната седмица

- колиентерити – 15 случая срещу 17 за предходната седмица

- ентероколити – 283 случая срещу 243 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 138 случая на скарлатина срещу 89 за предходната седмица. Случаите на варицела са 532 срещу 804, на епидемичен паротит – 2 срещу 3 случая и рубеола – 42 срещу 34 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморгична треска, на Марсилска треска и на Ку-треска . Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 0 за предходната седмица.

В Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Плевен е регистриран епидемичен взрив от варицела. От началото на месец февруари са заболели девет деца на възраст 1-3 години. Източник на заразата е дете от дома, заболяло на 01.02.2005 г.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Издадена е заповед на директора на РИОКОЗ-Плевен за преустановяване приема на нови деца в засегнатите сектори на дома и въвеждане на карантинни мерки по отношение на контактните.

Сподели в: