Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 27 993 случая на заразни заболявания срещу 23 845 за предходната. Завишаването отново е изключително за сметка на грипа и острите респираторни заболявания, които са 26 833 срещу 22 476 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната достигна 198,12 на 10 000 души население, срещу 170,61 на 10 000 за предходната седмица. Заболелите са от всички възрастови групи, като най-засегната е възрастовата група 4-7 г., следвана от 0-3 г. и 8-18 г.

Към 15.02.2005 г. грипна епидемия е обявена в различни общини или цялата територия на общо 16 области в страната. В други 6 стойностите са предепидемични, а в Хасковска и Старозагорска област вече се отбелязва спад на стойностите на заболяемостта, като считано от 13.02.2005 г. е отменена епидемичната ситуация в Хасковска област.

Значително е увеличен и броят на регистрираните случаи в София – за периода 07 – 13 февруари те са 2 374 при 1 432 за предходната седмица. Достигнатата заболяемост е 173,7 на 10 000 души и продължава да нараства. Регионалната комисия за борба с грипа и ОРЗ, считано от 16.02.2005 г. обяви епидемия и разпореди въвеждането на всички противоепидемични мерки в столицата, вкл. прекъсване на учебните занятия до петък -18 февруари.

Все още значително по-ниски от средните за страната са стойностите на заболяемостта от грип и ОРЗ в районите на североизточна България – Варна, Силистра, Добрич. Това до голяма степен се дължи на затруднените контакти между хората в следствие на тежките атмосферни условия и въведените прекъсвания на учебните занятия.

Световната здравна организация, на базата на данните от изградената широка мрежа от лаборатории за надзор на грипа в целия свят, препоръча състава на противогрипните ваксини за сезона 2005-2006 г. в северното полукълбо. Новият щам на грипният вирус, които се предлага да бъде включен във ваксините е А Калифорния 2004 H3N2.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 105 случая срещу 92 за предходната седмица;

- дизентерия – 21 случая срещу 25 за предходната седмица;

- салмонелози –14 случая срещу16 за предходната седмица;

- колиентерити –10 случая срещу 12 за предходната седмица;

- ентероколити - 207 случая срещу 306 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 94 случая на скарлатина срещу 114 за предходната седмица. Случаите на варицела са 650 срещу 719, епидемичен паротит - 4 срещу 5 случая и рубеола – 23 срещу 37 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 1 и на Ку- треска 1 срещу 1 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран един хранителен взрив от трихинелоза в гр. Рила, Кюстендилска област.

След консумация на домашно приготвени продукти от дивечово месо до момента са заболели 3 души от едно семейство..

За случая са уведомени органите на РВМС- Кюстендил.

Издирват се всички консумирали от месото, с цел наблюдение и провеждане на профилактични мерки.

Сподели в: