Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 060 случая на остри заразни заболявания срещу 11 658 за предходната. От тях 10 531 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 9 996 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 115 случая срещу 127 за предходната седмица

- дизентерия – 51 случая срещу 43

- салмонелози – 8 случая срещу 15

- колиентерити – 15 случая срещу 17

- ентероколити – 407 случая срещу 465

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 71 случая на скарлатина срещу 53 за предходната седмица. Случаите на варицела са 808 срещу 906, епидемичен паротит – 1 срещу 0 случая и рубеола – 18 срещу 10 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморгична треска и Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 2, а на Марсилска треска 0 срещу 1 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: