Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11 119 случая на остри заразни заболявания срещу 13 663 за предходната. От тях 9 796 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 12 083 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 129 случая срещу 154 за предходната седмица;

- дизентерия – 30 случая срещу 14 за предходната седмица;

- салмонелози – 9 случая срещу 12 за предходната седмица;

- колиентерити – 9 случая срещу 4 за предходната седмица;

- ентероколити – 376 случая срещу 326 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 116 случая на скарлатина срещу 154 за предходната седмица. Случаите на варицела са 591 срещу 851, епидемичен паротит – 1 срещу 0 случая и рубеола – 17 срещу 20 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку – треска 0 срещу 1, на Лаймска борелиоза 1 срещу 2 и на Марсилска треска 0 срещу 3 за предходната седмица.

През изтеклата седмица в ХЕИ – Хасково е получена информация за консумация на заразено с трихинелоза месо от дива свиня. При консумиралите десет лица липсват субективни оплаквания, но след проведеното изследване всички са серологично положителни за трихинелоза.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Назначено е медицинско наблюдение и лечение.

Сподели в: