Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 663 случая на остри заразни заболявания срещу 13 565 за предходната. От тях 12 083 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 12 194 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 154 случая срещу 186 за предходната седмица;

- дизентерия – 14 случая срещу 15 за предходната седмица;

- салмонелози – 12 случая срещу 4 за предходната седмица;

- колиентерити – 4 случая срещу 13 за предходната седмица;

- ентероколити – 326 случая срещу 258 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 154 случая на скарлатина срещу 138 за предходната седмица. Случаите на варицела са 851 срещу 679, епидемичен паротит – не са регистрирани случаи и рубеола – 20 срещу 24 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, Ку – треска - 1 срещу 0 за предходната седмица, на Лаймска борелиоза - 2 срещу 4 и на Марсилска треска - 3 срещу 1.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от инфекциозна диария в Дом за възрастни с деменция в с. Бистрилица, общ. Берковица, обл. Монтана. Общият брой на заболелите за периода 17.12. – 21.12.2004 г. е десет. Осем от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение към МБАЛ гр. Монтана на 19.12.2004 г., двама са оставени в изолатора на дома в тежко общо състояние, дължащо се на съпътстващо заболяване.

Първият заболял е регистриран на 17.12.2004 г., а останалите - на 18.12.2004 г. Всички са на възраст над седемдесет години с диагноза – сенилна деменция. Заболяването протича леко, със слаби коремни болки, диария и субфебрилна температура.

При извършената проверка и епидемиологично проучване от екип на ХЕИ – Монтана се констатира незадоволително санитарно – хигиенно състояние на дома. Взети са проби за изследване от консумираната храна на домуващите, както и за контрол на качеството на извършената дезинфекция. Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки.

През изтеклия период е регистриран и епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в с. Долни Цибър, обл. Монтана. За периода 21.10 – 17.12.2004 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Лом са хоспитализирани двадесет и шест пациенти от ромски произход.

Началото на взрива датира от 21.10.2004 г., когато заболява дете, непосещаващо детско заведение и живеещо при крайно незадоволителни битови условия.

От проведеното епидемиологично проучване е установено, че са оформени осем епидемични огнища, шест от които са семейни, разположени на две съседни улици в една махала и по едно в ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ. В селото липсва централно водоснабдяване и канализация. Голяма част от семействата живеят при крайно незадоволителни комунално–битови условия. Взети са проби за микробиологичен анализ на вода от ЦДГ, ОУ, хранителен магазин и частни домове.

Изследвани са всички контактни лица. По домовете е извършена крайна дезинфекция.

Осъществена е среща между общопрактикуващи лекари, кмета и населението за запознаване с проблема и даване на указания за организиране на мерки за ограничаване и ликвидиране на огнищата.

Разпоредено е провеждането на необходимите противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: