Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 565 случая на остри заразни заболявания срещу 12 152 за предходната. От тях 12 194 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 10 846 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 186 случая срещу 173 за предходната седмица;

- дизентерия – 15 случая срещу 10 за предходната седмица;

- салмонелози – 4 случая срещу 12 за предходната седмица;

- колиентерити –13 случая срещу 17 за предходната седмица;

- ентероколити - 258 случая срещу 191 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 138 случая на скарлатина срещу 118 за предходната седмица. Случаите на варицела са 679 срещу 737, епидемичен паротит - 0 срещу 1 случая и рубеола – 24 срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 2 и на Марсилска треска 1 срещу 0 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взриве и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: