Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10388 случая на остри заразни заболявания срещу 9773 за предходната. От тях 9372 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 8663 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 143 случая срещу 148 за предходната седмица

- дизентерия – 25 случая срещу 39 за предходната седмица

- салмонелози –15 случая срещу 10 за предходната седмица

- колиентерити –18 случая срещу 28 за предходната седмица

- ентероколити - 257 случая срещу 308 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 68 случая на скарлатина срещу 65 за предходната седмица. Случаите на варицела са 407 срещу 421, епидемичен паротит - 11 срещу 7 случая и рубеола – 10 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска 0 срещу 2, на Лаймска борелиоза 3 срещу 9 и на Марсилска треска 0 срещу 9 за предходната седмица.

В град Карнобат, Бургаска област е възникнал хранителен взрив от салмонелоза.

За периода 24-26.10.2004. г. с висока температура, повръщане и разстройство са заболели 18 души на възраст от 20 до 55 г. От тях 2 са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Карнобат, а останалите са на домашно лечение.

Всички са консумирали еклери, закупени от различни магазини в града.

От микробиологичните изследвания на болните като причинител на инфекцията е изолирана салмонела ентеритидис.

Предприети са всички противоепидемични мерки.

В детска ясла “Васил Левски”, гр. Казанлък е регистриран хранителен взрив от салмонелоза с 1 заболяло дете и 6 здрави заразоносители, които са без клинични прояви. От тях 5 са деца и 1 лице е от персонала.

При микробиологичните изследвания от всички е изолирана салмонела група Д.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: