Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9773 случая на остри заразни заболявания срещу 9918 за предходната. От тях 8663 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 8961 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 148 случая срещу 121 за предходната седмица

- дизентерия – 39 случая срещу 43 за предходната седмица

- салмонелози –10 случая срещу 24 за предходната седмица

- колиентерити –28 случая срещу 27 за предходната седмица

- ентероколити - 308 случая срещу 323 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 65 случая на скарлатина срещу 53 за предходната седмица. Случаите на варицела са 421 срещу 272, епидемичен паротит - 7 срещу 2 случая и рубеола – 6 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска 2 срещу 0, на Лаймска борелиоза 9 срещу 6 и на Марсилска треска 9 срещу 9 за предходната седмица.

В дом за отглеждане на деца временно лишени от родителски грижи “Надежда”, гр. София е регистриран вътреболничен взрив от дизентерия.

За периода 12-19.10.2004. г. с висока температура, повръщане и разстройство са заболели 6 деца от една група, на възраст от 3 до 5 год.

Всички са хоспитализирани в Инфекциозна болница гр. София.

От микробиологичните изследвания на децата като причинител на инфекцията е изолирана Шигела флекснери.

В дома са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: