Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5748 случая на остри заразни заболявания срещу 4950 за предходната. От тях 4868 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 4011 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 139 случая срещу 94 за предходната седмица

- салмонелози –20 случая срещу 15 за предходната седмица

- колиентерити –36 случая срещу 28 за предходната седмица

- ентероколити - 377 случая срещу 484 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 21 случая на скарлатина срещу 13 за предходната седмица. Случаите на варицела са 117 срещу 112, епидемичен паротит - 0 срещу 1 случая и рубеола – 2 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 1 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза 3 срещу 15 и на Марсилска треска 62 срещу 71 за предходната седмица.

В ромската махала на гр. Банско е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А.

За периода 10-20.09.2004 год. са заболели общо 10 лица, на възраст от 4 до 30 год., като най-засегната е ученическата възраст.

Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Разлог.

ХЕИ гр. Благоевград е предприела всички профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.

В целодневна детска градина “Братя Грим”, гр. Шумен е регистриран хранителен взрив от дизентерия.

За периода 15-17.09.2004 год. с висока температура, повръщане и разстройство са заболели три деца. И от трите мисробиологично е доказана Шигела зоне.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: