Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 248 случая на остри заразни заболявания срещу 5 747 за предходната. От тях 5 127 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 4 617 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 108 случая срещу 107 за предходната седмица

- дизентерия – 62 случая срещу 41

- салмонелози –10 случая срещу 17

- колиентерити –28 случая срещу 28

- ентероколити - 598 случая срещу 616

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 11 случая на скарлатина срещу 15 за предходната седмица. Случаите на варицела са 155 срещу 147, епидемичен паротит - 1 срещу 0 и рубеола – 3 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку-треска - 0 срещу 1, на Лаймска борелиоза - 17 срещу 6 и на Марсилска треска - 69 срещу 102 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: