Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 497 случая на остри заразни заболявания срещу 5 268 за предходната. От тях 4 350 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 3 999 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

-вирусни хепатити – 92 случая срещу 96 за предходната седмица

-дизентерия – 51 случая срещу 41

-салмонелози – 20 случая срещу 14

-колиентерити – 43 случая срещу 24

-ентероколити – 612 случая срещу 654

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 20 случая на скарлатина срещу 25 за предходната седмица. Случаите на варицела са 133 срещу 232, епидемичен паротит – 1 срещу 0 случая и рубеола – 3 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 0 срещу 1 за предходната седмица, на Ку–треска - 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 19 срещу 24 и на Марсилска треска 87 срещу 85 за предходната седмица.

През изтеклата седмица в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Марина” с. Медвен, обл. Сливен е регистриран вътреболничен взрив с микробиологично доказан причинител Шигела зоне, изразяващ се само в носителство, без клинични прояви на дизентерия. През периода 9.08 – 15.08.2004 г., при извършване на профилактични изследвания на домуващите деца и на персонала, при две от децата е изолиран причинителят на дизентерията, а при пет деца и една санитарка е доказана Ешерихия коли.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: