Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5268 случая на остри заразни заболявания срещу 5960 за предходната. От тях 3999 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 4785 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

—вирусни хепатити – 96 случая срещу 86 за предходната седмица

—дизентерия – 41 случая срещу 42 за предходната седмица

—салмонелози – 14 случая срещу 19 за предходната седмица

—колиентерити – 24 случая срещу 29 за предходната седмица

—ентероколити – 654 случая срещу 597 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 25 случая на скарлатина срещу 25 за предходната седмица. Случаите на варицела са 232 срещу 236, епидемичен паротит – 0 срещу 0 случая и рубеола – 6 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 1 за предходната седмица, на Ку – треска 0 срещу 0, на Лаймска борелиоза 24 срещу 17 и на Марсилска треска 85 срещу 50 за предходната седмица.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от дизентерия с причинител Шигела зоне в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) “Детелина “, гр. Плевен. За периода 24.07 – 05.08.2004г. с първоначална диагноза ентероколит са заболели седем от отглежданите в дома четиридесет и четири деца. Заболелите лица са на възраст между две и седем години. Всички заболели деца са хоспитализирани в Университетска болница гр. Плевен. Заболяването протича леко. Изследвани са всички контактни деца. Причинителя на дизентерията Шигела зоне е доказана при пет деца, като само едно от тях е развило клинични прояви на дизентерия. За ограничаване и ликвидиране на епидемичния взрив са разпоредени съответните противоепидемични мерки.

През изтеклия период е регистриран и хранителен взрив в комплекс “Пири”, гр. Банско. Началото на взрива датира от 17 часа на 05.08.2004г., когато седем от децата са с оплаквания от гадене, болки в стомаха, повръщане, разстройство, липсва температура. Общият брой на децата, които са на спортен лагер в комплекс “Пири” е тридесет и две. Към 10 часа вечерта на 05.08.2004г. с подобни оплаквания са още деветнадесет деца. На 06.08.2004г. само седем от тях имат субективни оплаквания и са приети за лечение в Инфекциозно отделение на болницата в Разлог.

Спешно е организирана проверка и епидемиологично проучване от екип на ХЕИ – Благоевград, като са взети проби за изследване от консумираната храна, повърхности и прибори в кухненския блок, от всички деца, придружители и персонала на заведението. Резултатите от микробиологичното изследване доказват като причинител на хранителното отравяне Стафилококус ауреус. Микроорганизмът е широко разпространен сред хората и околната среда, той е един от най – честите причинители на кожни инфекции.

Епидемиологичното проучване доказа недвусмислено източника и пътя на предаване на инфекцията. Причинителят е доказан при едно лице от персонала на кухненския блок, от сервираната същия ден пилешка супа и при десет от засегнатите деца.

Издадено е предписание на управителя на комплекс “Пири” за основно почистване и дезинфекция на кухнята на комплекса. Издадена е заповед за спиране за основно почистване и дезинфекция на плувния басейн. Извършено е хлориране на вътрешната водопроводна мрежа на комплекса. За допуснати нарушения на противоепидемичния режим са съставени два акта.

Регистрирани са два случая на вирусен хепатит в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) “Гергана”, с. Нареченски бани, община Асеновград. До момента в Университетската болница “Св. Георги” гр. Пловдив са хоспитализирани две лица – едно дете и един възпитател. При извършеното епидемиологично проучване е установено, че ДОВДЛРГ “Гергана” и Целодневна детска градина (ЦДГ) “Гергана” с. Нареченски бани са разположени в обща сграда, като се използува общ кухненски бокс и двор за игра на децата. Разпоредени са противоепидемични мерки.

За периода 22.07 – 28.07.2004г. при осем от двадесет и четири хоспитализирани деца в СБАЛССЗ – Клиника по детски болести и кардиология – Отделение по детски болести с интензивен сектор се наблюдава влошаване на клиничното състояние – повишаване на температурата и втрисане. Изследвани са четиридесет и девет пациенти от клиниката и три проби от медицински инструментариум за венозни вливания. От хемокултура на пет от пациентите и един от контактните е изолиран причинителя Клебсиела пнеумоние. При две проби – от банка и спринцовка на перфузор е изолиран същия причинител. Пациентите са на възраст от два месеца до четиринадесет години. Трима от тях са настанени в интензивен сектор, а други двама са настанени в детско отделение. Изолираният причинител Клебсиела пнеумоние е нечувствителен към действието на голям брой от най – често използуваните антибиотици.

Проведеното епидемиологично проучване показва, че най–вероятния източник на инфекция са ръцете на медицинския персонал. Преустановен е плановия прием на нови пациенти. На клиниката е връчено предписание за неотложни противоепидемични мероприятия и стриктно спазване на правилата за асептика и антисептика. След прилагане на мерките не са регистрирани нови случаи на нозокомиална инфекция.

Сподели в: