Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6414 случая на остри заразни заболявания срещу 6492 за предходната. От тях 5057 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 5029 за предходната седмица.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 90 случая срещу 90 за предходната седмица

- дизентерия – 5 случая срещу11 за предходната седмица

- салмонелози –20 случая срещу 17 за предходната седмица

- колиентерити –20 случая срещу 20 за предходната седмица

- ентероколити - 364 случая срещу 353 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 45 случая на скарлатина срещу 68 за предходната седмица. Случаите на варицела са 690 срещу 752, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола – 14 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 2 за предходната седмица, на Ку - треска 3 срещу 5, на Лаймска борелиоза 28 срещу 35 и на Марсилска треска 24 срещу 60 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран хранителен взрив от салмонелоза в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Бургас.

На 28.06.04 год. с разстрайство и висока температура заболява едно дете на 11 г., което е хоспитализирано в Инфекциозно отделение на МБАЛ - гр. Бургас.

От изследваните контактни /персонал и домуващи/, при 5 от децата микробиологично е доказана Салмонела ентеритидис.

Касае се за взрив с 1 болен и 5 здрави заразоносители.

Предприети са всички профилактични и противоепидемични мерки.

В ЦДГ в с. Орляк, Добричка област е регистриран взрив от вирусен хепатит тип А. От 24 юни до настоящия момент са заболели общо 13 деца, посещаващи детското заведение. Заболяват като контактни на дете, преболедувало от вирусен хепатит тип А в края на месец май.

Предприети са необходимите профилактични мерки и изследвания на всички контактни в домовете на болните и в детската градина, с цел ограничаване разпространението на инфекцията.

Сподели в: