Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8 984 случая на остри заразни заболявания срещу 9 780 за предходната. От тях 7 241 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 7 639 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити –99 случая срещу 126 за предходната седмица

- дизентерия – 5 случая срещу 7

- салмонелози –22 случая срещу 20

- колиентерити –16 случая срещу 22

- ентероколити - 230 случая срещу 385

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 102 случая на скарлатина срещу 118 за предходната седмица. Случаите на варицела са 1 086 срещу 1 305, епидемичен паротит - 2 срещу 4 и рубеола – 18 срещу 26 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска - 19 срещу 3, на Лаймска борелиоза - 57 срещу 66 и на Марсилска треска - 46 срещу 35 за предходната седмица.

И през изминалата седмица са регистрирани нови случаи на заболявания от Ку-треска в община Ботевград. Болните са хоспитализирани в МБАЛ гр. Ботевград. Вече се наблюдава тенденция на ежедневно намаляване на броя на заболелите, които от 1.05. до 24.05. 2004 год. са общо 175 случая.

С цел ограничаване и спиране разпространението на инфекцията ежедневно се изпълняват предприетите противоепидемични и противоепизоотични мерки.

Сподели в: