Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 802 случая на остри заразни заболявания срещу 9 089 за предходната. От тях 5 629 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 7 658 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 70 случая срещу 58 за предходната седмица

- дизентерия – 7 случая срещу 7

- салмонелози – 11 случая срещу 15

- колиентерити – 10 случая срещу 21

- ентероколити - 158 случая срещу 267

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 102 случая на скарлатина срещу 125 за предходната седмица. Случаите на варицела са 737 срещу 815, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола - 9 срещу 12 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска - 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 28 срещу 58 и на Марсилска треска - 22 срещу 22 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: