Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9 230 случая на остри заразни заболявания срещу 7 698 за предходната. От тях 7 590 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 6 262 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 100 случая срещу 80 за предходната седмица

- дизентерия – 8 случая срещу 8

- салмонелози – 21 случая срещу 6

- колиентерити – 17 случая срещу 18

- ентероколити - 295 случая срещу 268

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 143 случая на скарлатина срещу 71 за предходната седмица. Случаите на варицела са 952 срещу 862, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола - 9 срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 47 срещу 41 и на Марсилска треска 10 срещу 9 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: