Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8208 случая на остри заразни заболявания срещу 10649 за предходната. От тях 6904 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 9113 за предходната седмица.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 74 случая срещу 59 за предходната седмица

- дизентерия – 3 случая срещу 5 за предходната седмица

- салмонелози – 11 случая срещу 13 за предходната седмица

- колиентерити - 16 случая срещу 22 за предходната седмица

- ентероколити - 205 случая срещу 226 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции

Регистрирани са 78 случая на скарлатина срещу 118 за предходната седмица. Случаите на варицела са 862 срещу 1035, епидемичен паротит - 1 срещу 1 случая и рубеола - 3 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 0 срещу 3 на Лаймска борелиоза 29 срещу 9 и на Марсилска треска 1 срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: