Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11 262 случая на остри заразни заболявания срещу 12 076 за предходната. От тях 9 793 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 10 645 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 72 случая срещу 69 за предходната седмица

- дизентерия - 7 случая срещу 4

- салмонелози - 10 случая срещу 10

- колиентерити - 9 случая срещу 5

- ентероколити - 218 случая срещу 200

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 124 случая на скарлатина срещу 120 за предходната седмица. Случаите на варицела са 965 срещу 968, епидемичен паротит - 1 срещу 1 и рубеола - 9 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 3 срещу 5, на Лаймска борелиоза - 7 срещу 5 и на Марсилска треска - 3 срещу 0 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: