Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 076 случая на остри заразни заболявания срещу 10 612 за предходната. От тях 10 645 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 9 385 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 69 случая срещу 70 за предходната седмица

- дизентерия - 4 случая срещу 6

- салмонелози - 10 случая срещу 6

- колиентерити - 5 случая срещу 5

- ентероколити - 200 случая срещу 211

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 120 случая на скарлатина срещу 129 за предходната седмица. Случаите на варицела са 968 срещу 769, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола - 6 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 5 срещу 1, на Лаймска борелиоза 5 срещу 2 и на Марсилска треска 0 срещу 2 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: