Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10612 случая на остри заразни заболявания срещу 13409 за предходната. От тях 9385 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 12061 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 70 случая срещу 88 за предходната седмица

- дизентерия – 6 случая срещу 5 за предходната седмица

- салмонелози - 6 случая срещу 7 за предходната седмица

- колиентерити - 5 случая срещу 10 за предходната седмица

- ентероколити – 212 случая срещу 180 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 129 случая на скарлатина срещу 102 за предходната седмица. Случаите на варицела са 769 срещу 906, епидемичен паротит – 2 срещу 4 случая и рубеола - 4 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 1 срещу 1 на Лаймска борелиоза 2 срещу 1 и на Марсилска треска 2 срещу 0 за предходната седмица.

В гр. Кула, Видинска област е регистриран хранителен взрив от трихинелоза. След консумация на домашно приготвена луканка от диво прасе с изявена клинична картина е само една жена. От проведените профилактични изследвания на всички консумирали от месото, са открити 6 серологично положителни лица, при които инфекцията протича безсимптомно.

Органите на ХЕИ и ДВСК в гр. Видин са предприели съответните профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: