Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 672 случая на остри заразни заболявания срещу 15 077 за предходната. От тях 12 427 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 13 837 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 116 случая срещу 127 за предходната седмица

- дизентерия - 8 случая срещу 5

- салмонелози - 9 случая срещу 8

- колиентерити - 12 случая срещу 10

- ентероколити - 150 случая срещу 153

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 131 случая на скарлатина срещу 90 за предходната седмица. Случаите на варицела са 771 срещу 807, епидемичен паротит - 4 срещу 1 и рубеола - 6 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмица. Случаите на Лаймска борелиоза са 3 срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани случаи на хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: