Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 15077 случая на остри заразни заболявания срещу 17352 за предходната. От тях 13837 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 16163 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 127 случая срещу 94 за предходната седмица

- дизентерия - 5 случая срещу 9 за предходната седмица

- салмонелози - 8 случая срещу 7 за предходната седмица

- колиентерити - 10 случая срещу 5 за предходната седмица

- ентероколити - 153 случая срещу 175 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 90 случая на скарлатина срещу 108 за предходната седмица. Случаите на варицела са 807 срещу 741, епидемичен паротит - 1 срещу 3 случая и рубеола - 7 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани случаи на хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: