Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 23 844 случая на остри заразни заболявания срещу 18 638 за предходната. От тях 22 749 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 16 687 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост за страната е 161,08 на 10 000 души население. Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в областите Габрово, Ямбол, Силистра, Кърджали, Видин, Сливен, Монтана, Русе, Благоевград, Кюстендил Търговище и Шумен както и отделни общини в други области .

Сътрудниците от хигиенно-епидемиологичните инспекции по места ежедневно следят епидемичната обстановка по отношение на грипа и ОРЗ и разпореждат съответните мерки.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити -72 случая срещу 101 за предходната седмица

- дизентерия - 13 случая срещу 5

- салмонелози - 4 случая срещу 9

- колиентерити - 13 случая срещу 8

- ентероколити - 168 случая срещу 208

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 91 случая на скарлатина срещу 73 за предходната седмица. Случаите на варицела са 980 срещу 1 440, епидемичен паротит - 6 срещу 2 случая и рубеола - 7 срещу 67 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 0 срещу 2 и на Ку-треска 0 срещу 1 за предходната седмица.

Регистриран е хранителен взрив от трихинелоза в гр. Гурково, Старозагорска област. След консумация на месо от домашна прасе с изявена клинична картина са 17 души, от общо 30 консумирали от месото.

Започнато е своевременно лечение на болните. Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: