Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 18638 случая на остри заразни заболявания срещу 6857 за предходната.

Заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания е много динамична. Общо за страната заболяемостта е 117,90 на 10 000 души население. Към момента епидемични стойности са достигнати в три области – Монтана (заболяемост 333,97 на 10 000 души население), Русе (294,32 на 10 000 души население) и Шумен (142,80 на 10 000 души население), където са обявени грипни епидемии. Предепидемична е обстановката във Видин (170,90 на 10 000 души) и Ямбол (171,16 на 10 000 души). Над средната за страната е заболяемостта в Плевен (155,28 на 10 000 души), Перник (147,49 на 10 000 души), Кърджали (131,55 на 10 000 души) и София (148,73 на 10 000 души). Най-засегнатата възрастова група е предучилищната – от 4 до 7 години, следвана от училищната – от 7 до 18 години.

Извършените многобройни изследвания в последните седмици сочат като най-често срещан щам този на грипния вирус “Фуджиян” и паралелно разпространение на други грипни и респираторни вируси. Клиничната картина се характеризира с остро начало, бързо повишаване на температурата, отпадналост, главоболие, мускулни болки и различни прояви от страна на горните дихателни пътища – хрема, кашлица и др.

Министерството на здравеопазването препоръчва да бъдат ограничени до максималната възможна степен контактите с хора, които имат прояви на заболяването, като това се отнася в най-голяма степен за възрастни и хора с хронични заболявания. Приемането на пълноценна белтъчна и витаминозна храна подпомага естествените защитни сили на организма за борба с вируса.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 101 случая срещу 67 за предходната седмица

- дизентерия - 5 случая срещу 3 за предходната седмица

- салмонелози - 9 случая срещу 6 за предходната седмица

- колиентерити - 6 случая срещу 6 за предходната седмица

- ентероколити - 208 случая срещу 128 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 73 случая на скарлатина срещу 54 за предходната седмица. Случаите на варицела са 1440 срещу 426, епидемичен паротит - 2 срещу 1 случай и рубеола - 67 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 0 и на Ку-треска 1 срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: