Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 038 случая на остри заразни заболявания срещу 13 200 за предходната.

По отношение на грипа и ОРЗ епидемичната обстановка в страната продължава да бъде спокойна. Регистрирани са 11 488 случая на ОРЗ срещу 11 730 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 96 случая срещу 82 за предходната седмица;

- дизентерия - 8 случая срещу 9

- салмонелози - 13 случая срещу 13

- колиентерити - 8 случая срещу 17

- ентероколити - 204 случая срещу 227

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 138 случая на скарлатина срещу 170 за предходната седмица. Случаите на варицела са 1039 срещу 902, епидемичен паротит - 0 срещу 5 случая и рубеола - 3 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 5 и на Ку-треска - 2 срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: