Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 200 случая на остри заразни заболявания срещу 12 478 за предходната.

По отношение на грипа и ОРЗ епидемичната обстановка в страната е спокойна. Регистрирани са 11 730 случая на ОРЗ срещу 11074 за предходната седмица, което е в рамките на обичайното за сезона.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 82 случая срещу 108 за предходната седмица

- дизентерия - 9 случая срещу 7

- салмонелози - 13 случая срещу 10

- колиентерити - 17 случая срещу 12

- ентероколити - 227 случая срещу 191

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 170 случая на скарлатина срещу 158 за предходната седмица. Случаите на варицела са 902 срещу 847, епидемичен паротит - 5 срещу 0 случая и рубеола - 5 срещу 12 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 4 и на Ку-треска 2 срещу 0 за предходната седмица.

В Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Добрич е регистриран вътреболничен взрив с микробиологично доказан причинител Ешерихия коли.

За периода 18.11.- 02.12.2003 год. с висока температура, разстройство и повръщане заболяват 17 деца на възраст от 1 месец до 1 година и 7 месеца. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Добрич.

От извършените профилактични изследвания на всички контактни /деца и персонал/ е доказано здраво заразоносителство на Ешерихия коли при 5 от децата и при една медицинска сестра.

Предприети са всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.

Сподели в: