Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 478 случая на остри заразни заболявания срещу 12 467 за предходната. От тях 11 074 са острите респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 11 183.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 75,38 на 10 000 население, срещу 77,53 за предходната седмица.. Над средните за страната се задържат стойностите само в градовете Плевен, Русе, Шумен и Ямбол.

Резултатите от извършените в референтната лаборатория по грип и ОРЗ в гр.София вирусологични изследвания на пациенти с клиника на респираторни инфекции доказват,че към настоящия момент няма циркулация на грипни вируси. Не се касае за начало на грипна епидемия.

Завишаването на заболяемостта в някои райони на страната се дължи на разпространението на респираторни вируси, характерни за настоящия сезон.

Все още е подходящо провеждането на профилактична имунизация с противогрипна ваксина, особено на рисковите групи от населението / деца, лица на възраст над 65 год. и хронично болни/.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити -108 случая срещу 108 за предходната седмица

- дизентерия - 7 случая срещу13

- салмонелози - 10 случая срещу 17

- колиентерити - 12 случая срещу 12

- ентероколити - 191 случая срещу 233

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 158 случая на скарлатина срещу 127 за предходната седмица. Случаите на варицела са 847 срещу 731, епидемичен паротит - 0 срещу 3 случая и рубеола - 12 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Марсилска треска са 0 срещу 1, на Лаймска борелиоза - 4 случая срещу 4 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: