Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9670 случая на остри заразни заболявания срещу 8334 за предходната. Завишаването е предимно за сметка на острите респираторни заболявания /ОРЗ/, които са 8788 срещу 7429 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 94 случая срещу 89 за предходната седмица

- дизентерия - 16 случая срещу 15

- салмонелози - 23 случая срещу 25

- колиентерити - 27 случая срещу 19

- ентероколити - 218 случая срещу 310

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 90 случая на скарлатина срещу 63 за предходната седмица. Случаите на варицела са 350 срещу 334, епидемичен паротит - 5 срещу 1 случай и рубеола - 7 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистрирани са 5 случая на Марсилска треска срещу 1 и 6 случая на Лаймска борелиоза срещу 7 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: