Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5831 случая на остри заразни заболявания срещу 5178 за предходната. От тях 5106 са острите респираторни заболявания, срещу 4495 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 82 случая срещу 64 за предходната седмица

- дизентерия - 20 случая срещу 33

- салмонелози - 17 случая срещу 23

- колиентерити - 16 случая срещу 16

- ентероколити - 303 случая срещу 345

 

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 48 случая на скарлатина срещу 40 за предходната седмица. Случаите на варицела са 194 срещу 119, епидемичен паротит - 4 срещу 1 случай и рубеола - 0 срещу 2 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 13 случая на Марсилска треска срещу 10 и 3 на Лаймска борелиоза срещу 8 случая за предходната седмица.

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: