Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 473 случая на остри заразни заболявания срещу 5 201 за предходната. От тях 3 454 са острите респираторни заболявания срещу 4 224 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 67 случая срещу 64 за предходната седмица

- дизентерия - 46 случая срещу 48

- салмонелози - 30 случая срещу 43

- колиентерити - 25 случая срещу 43

- ентероколити - 617 случая срещу 561

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 15 случая на скарлатина срещу 24 за предходната седмица. Случаите на варицела са 93 срещу 79, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола - 1 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистриран е 1 случай на Ку-треска срещу 2 за предходната седмица, 90 случая на Марсилска треска срещу 71, 11 случая на Лаймска борелиоза срещу 10 и 0 случая на Кримска Конго хеморагична треска срещу 0 за предходната седмица.

Регистриран е взрив в Дом за деца с тежки физически и психически недъзи в с. Три кладенци, община Враца. Заболели са общо шест деца с оплаквания от стомашно – чревен дискомфорт, разстройство, обща отпадналост, без температура. Оплакванията са отзвучали за един ден. Взети са материали за микробиологично изследване на персонала и на всички домуващи. В дома ежедневно се провежда текуща дезинфекция, съгласно изискванията.

Сподели в: