Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5201 случая на остри заразни заболявания срещу 4362 за предходната. От тях 4224 са острите респираторни заболявания срещу 3369 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 64 случая срещу 58 за предходната седмица

- дизентерия - 48 случая срещу 46

- салмонелози - 43 случая срещу 43

- колиентерити - 43 случая срещу 24

- ентероколити - 561 случая срещу 570

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 24 случая на скарлатина срещу 23 за предходната седмица. Случаите на варицела са 79 срещу 96, епидемичен паротит - 2 срещу 2 случая и рубеола - 3 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 2 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 71 на Марсилска треска срещу 98, 10 на Лаймска борелиоза срещу 7 и 0 случая на Кримска Конго хеморагична треска срещу 0 за предходната седмица.

Регистриран е взрив от шигелоза в Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в с. Дрен, област Перник. Заболели са две деца от една група на възраст 2 и 4 години. Взети са материали за микробиологично изследване на персонала и на всички домуващи. Съставен е един акт за пропуски в провежданата текуща дезинфекция.

Сподели в: