Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4362 случая на остри заразни заболявания срещу 4492 за предходната. От тях 3369 са острите респираторни заболявания - срещу 3435 за предходната седмица.

    Чревни инфекции:

    Регистрираните случаи са:
        - Вирусни хепатити - 58 случая срещу 55 за предходната седмица;
        - Дизентерия - 46 случая срещу 40 за предходната седмица;
        - Салмонелози - 43 случая срещу 32 за предходната седмица;
        - Колиентерити - 24 случая срещу 23 за предходната седмица;
        - Ентероколити - 570 случая срещу 589 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:
    Регистрирани са 23 случая на скарлатина срещу 17 за предходната седмица. Случаите на варицела са 96 срещу 134, епидемичен паротит - 2 срещу 4 случая, и рубеола - 2 срещу 8 случая за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции:
    Няма регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска, както нямаше и през предходната седмица.
    Регистрирани са 98 случая на Марсилска треска срещу 108, 7 случая на Лаймска борелиоза срещу 14.

    На 11 август 2003 г. в ХЕИ, Бургас е получен сигнал от представител на туристическа фирма за 25 заболели чуждестранни туристи в два хотела в гр. Обзор. При извършената проверка на място са установени 2 лица от почиващите с оплаквания от гадене, повръщане и стомашни болки. Заболели сред персонала няма. Установено е, че обслужващият туристите общопрактикуващ лекар извършва медицинска дейност в амбулатория без санитарно разрешително за експлоатация. Съставени са 4 акта за хигиенни нарушения (неправилно съхранение на храни, липса на профилактични прегледи за чревно носителство на кухненския персонал). Взетите проби от работна среда, кухненско оборудване и материали за чревно бацилоносителство от 17 служители на кухненския блок са с отрицателни резултати.

Сподели в: