Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 16 653 случая на остри заразни заболявания срещу 14 670 за предходната. Завишаването е предимно за сметка на острите респираторни заболявания /ОРЗ/. Общият брой на ОРЗ е 15 828 срещу 13 865 ОРЗ за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 94,05 на 10 000 население срещу 82,80 на 10 000.

От средата на предходната седмица се регистрира значително завишаване на заболяемостта от респираторни инфекции в няколко региона на страната, като през отчетната 5-та седмица бяха достигнати епидемични стойности в Русе, Хасково, Разград и Монтана. Над средното за страната ниво се регистрира в Кърджали, Ямбол, Търговище и Сливен. В останалата част на страната заболяемостта е на нормалното за сезона равнище. Взети са проби за вирусологично изследване от пациенти от засегнатите региони за изясняване вида на причинителя. До момента различни ограничителни мерки са разпоредени в Хасково, Русе и три общини от Разградска област.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 95 случая срещу 98 за предходната седмица

- дизентерия - 11 случая срещу 7

- салмонелози - 10 случая срещу 16

- колиентерити- 12 случай срещу 5

- ентероколити - 131 случая срещу 122

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 101 случая на скарлатина срещу 84 за предходната седмица. Случаите на варицела са 382 срещу 441, епидемичен паротит - 3 срещу 0 и рубеола -12 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска срещу 3 за предходната седмица и 4 случая на Лаймска борелиоза срещу 2.

Общият брой на регистрираните случаи на туларемия достигна 19. По голямата част от тях са от с. Мещица, Пернишка област. Част от случаите са открити при организираното активно издирване по домовете.

Екип от специалисти на Министерството на здравеопазването извърши проучване на място и даде конкретни указания за ограничаване разпространението на заболяването. Ангажирани са всички ведомства, имащи отношение към решаването на проблема: кметства, ВиК дружества, ветеринарно-медицински служби, общопрактикуващи лекари и др.2. Вътреболничен взрив от Коли-ентерит, с микробиологично доказан причинител Ешерихия коли, щам О6. За периода 22 - 28.01.2003 год., с повръщане, температура и разстройство заболяват 13 деца от Дома за медико-социални грижи в гр. Монтана. При направеното епидемиологично проучване активно са открити и 5 заразоносители. Заболяването протича в лека форма и след проведеното лечение децата се възстановяват бързо.

Проведеното епидемиологично проучване показа редица пропуски в спазването на противоепидемичния режим. На виновните лица са съставени актове за санитарно нарушение.

В Дома са разпоредени и се изпълняват необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: